Fugleperspektiv var et annet tema i hobbybodens fotoalong for desember.

Blog Image

Min utflyttede sønn har alltid hatt som oppgave og måke snø, og måker frivilig når han kommer hjem på besøk. Etter endt måking kommer spaden på plass og det ble fotoalongens fugleperspektiv.

Blog ImageHer er høstens etterlatenskap. Møbler som er blitt gjenglemt ute. Noe som er fristet til en liten rast på denne stolen……smiley