Aleksander spør meg hva han skal tegne på 3Dstudio max. Jeg svarer glass.

Å nei så kjedelig. Ja ja, jeg kan ta tiden da, sier han. Her er resultat etter 3 minutters tegning. smiley

Synes disse var flotte smiley