Husflid i barentsregion

Jeg har vært på foredrag der temaet var husarbeid i barentsregion. Her ble det vist mange flotte bilder fra gammelt og nytt håndtverk laget i dag, mye fra Russland.

Innen regionen finnes det to urfolk, Nenetserne og Samisk befolkningfolk. Den samiske befolkningen utgjør omlag 50 – 60.000. Nenetserne finner vi i Nenetsija eller Nenetsky autonomous okrug som området kalles på russisk, lengst øst i region. Her finnes de i et antall på 6.500.

Ordet Husflid ble også kartlagt. Husflid er ikke en industri og foregår ikke i kjøpt arbeidskrat. Det er heller ikke en beskyttet yrkestittel som krever formell kompetanse. Husflid foregår i et begrenset volum og er oftest en binæring. Vi som holder på med husarbeid vet jo også godt at dette er ett håndtverk som er vanskelig å kunne leve på.

Husflid kan ha både et kunstaspekt og ett nytteaspekt.

Ellers lærte vi at det er mye felles innenfor barentsregionen, teknikker, grunnlag og materialer. Her brukes det bjørk, skinn, ull, keranikk og teknikker som filting, toving, veving av bånd, brikkeveving av bånd, knipling, smykker, trearbeider. Flotte drakter som pyntes med perler og smykker og ellers de teknikker som passer å blande inn.

Vi ble også anbefalt å dra på russiske håndarbeidsmesser i Russland.

Mer info om Barentsregionen

Regionen omfatter de 13 fylker, län og russiske føderasjonssubjekter som er del av det politiske. Barentsregionen har blitt utvidet flere ganger og per i dag omfatter disse:

· Nordland, Troms og Finmark i Norge

· Væsterbottens lan, og Norrbottens lan i Sverige

· Lappland, Norra Østerbotten og Kaianaland i Finland

· Murmansk oblast, Arkhangelsk oblast, republikken Karelia og Komi i Russland

Regionen strekker seg over et landområde på 1 755 800 km² , med en total befolkning på 5,54 millioner mennesker, hvorav omtrent 4,5 millioner i Russland. Regionens viktigste naturressurser er olje og gass (hovedsakelig offshore i selve Barentshavet og på land i Russland), tømmer, mineraler og fisk.

Barentsamarbeidet

Barentssamarbeidet ble formelt etablert ved Kirkeneserklæringen i januar 1993. Samarbeid skulle sikre fred og stabilitet i regionen og redusere mulige spenninger. Dette målet er allerede innfridd og med Barentssamarbeidet har det vokst frem en tettere kontakt mellom folk i regionen.

I tillegg til de fire landene i Barentsregionen, var også Danmark, Island og EU med på å signere Kirkeneserklæringen. Representanter fra landene som signerte Kirkeneserklæringen er medlem av Barents Euro-Arktiske Råd. ( BEAC). BEAC møtes annet hvert år på utenriksministernivå i landet som har formannskapet i den perioden. Formannskapet veksler mellom de fire Barentslandene. Målet er å fremme økonomisk og sosial utvikling i Barentsregionen og bidra til en fredfull utvikling i den nordligste delen av Europa. På møtene i BEAC har Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Nederland, Polen, Storbritannia og USA observatørstatus.

Barentssamarbeidet har som intensjon å skape tettere samarbeid innen Barentsregionen. Samarbeidet mellom folk i regionen går flere århundrer tilbake i tid, da man hadde Pomorhandel mellom folk i Nord-Norge og russere helt til Arkhangelsk og de omkringliggende områder. Etter 50 år til kald krig og politisk spenning i nord, ønsket man med etableringen av Barentsssamarbeidet å styrke de nære relasjonene mellom folk i regionen. Gjennom prosjektfinansiering og folk til folk samarbeid har man lagt til rette for at folk på begge sider av grensen kan treffes og lære av hverandre. I løpet av 16 år har Barentssekretariatet finansiert rundt 3200 norsk-russiske samarbeidsprosjekter innenfor kulturliv, idrett, utdanning, organisasjonsarbeid, ungdomsarbeid og næringsliv.

Promorsone

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har også uttalt at Barentssamarbeidet er et eksempel til etterfølgelse for hvordan Russland ønsker å samarbeide med sine naboland. Lavrov besøkte Kirkenes og Murmansk sammen med Jonas Gahr Støre i juni 2008.
Her fremhevet begge ministerne hvor viktig det var å fortsatt jobbe for å bedre samarbeidet over den norsk-russiske grensen.

Det er lansert en plan om å etablere en såkalt Pomorsone i grenseområdet mellom Sør-Varanger i Norge og Petsjenga-Nikel i Russland. Dette skal være en avgrenset sone hvor russere og nordmenn skal bevege seg fritt med egne pomorsonebevis og kunne jobbe og handle på begge sider av grensen. Begge utenriksministere sa på møtet i Kirkenes at de er positive til denne sonen, men at det er lange forhandlinger som gjenstår før en slik sone kan bli aktuell.

Av ting som man sliter med for å bedre samarbeidet over grensene er grensepasseringen fortsatt et vanskelig felt. En ting er persontransport. En annen ting er innføring av varer og utstyr til og fra Russland. En annen og hemmende faktor er dårlige infrastrukturen i området og at veiene er i dårlig stand på begge sider av grensen. De siste årene har det blitt gjort utbedringer og planarbeid for å endre på situasjonen. Den mest brukte veien mellom Kirkenes og Murmansk, den 250 km lange Petsjengaveien, har fått en oppgradering i 2008 og 2009 med nytt asfaltdekke nesten hele veien frem til byen Sputnik i Petsjenga Rayon. De militære restriksjonene på ferdsel langs denne veien har også blitt fjernet slik at den kan brukes alle dager i uken og det er igjen mulig å besøke alle de russiske grensebyene når man vil. På norsk side pågår planarbeidet med å bygge ny E105 fra grenseovergangen på Storskog til Kirkenes. Det planlegges også utbygging av grensestasjonen på Storskog og Boris Gleb for å effektivisere grensepasseringene.