Når man flytter til en ny plass er det mye som skal læres på nytt igjen, mye å sette seg inn i. Man skal sette seg inn i en ny kommune, et annet ”folkeslag”, lokale historier, kart, hvor er hvor og hva har skjedd her, historien til de forskjellige plassene i komunen og hvordan alt fungerer. Man skal finne nye venner og omgangskrets, finne det man trenger i det daglige, Finne de foreninger og klubber man har lyst til å delta i, lære seg å være langt unna sin omgangskrets å familie, bli kjent med sin nye familie og lære seg hvem man er i en ny situasjon.

Det dukker stadig opp ting som må fordøyes og læres. For å huske alt jeg lærer om kommunen blogger jeg noe av det som skjer her fordi jeg husker best med bilder og det å være til stedet å observere med foto og kontakt med mennesker fra plassen. Mange nye begrep og forståelse av ord på en annen måte enn det jeg er vant til fra hjemplassen min. Jeg starter med Kirkenes å jobber meg videre i kommunen etter hvert som jeg klarer å fordøye lærdommen jeg får.

KIRKENES : nordsamisk: Girkonjárga, finsk Kirkkoniemi

Tall og beliggenhet

Kirkenes ligger i Sørvaranger i Finnmark, har et areal på 2,03km2. I 2009 var her 3316 innbyggere i Kirkenes tettsted. Neset mellom Pasvikelven og Langfjorden het tidligere Piselvnes men ble endret til Kirkenes i 1862 da det ble bygget en kirke på neset.

Kirkenes fikk bystatus i 1998 og er endepunkt for E6 og for Hurtigruten. Om man regner tettstedene Hesseng, Sandnes og Bjørnevatn, som ligger i umiddelbar nærhet, med i byområdet har byen 7209 innbyggere (1. jan 2005). I Kirkenes er sentrumsgatene skiltet både med det latinske og det kyrilliske alfabetet. Omkring 10 prosent av befolkningen i selve Kirkenes er russere. Når jeg er i Kirkenes kan man ikke unngå å høre heller se det russiske folket.

Hovednæringen i Kirkenes var i mange år gruvedrif. På det meste hadde gruvedriften 1500 ansatte. I 1996 opphørte driften ved AS Sydvaranger, men i 2009 begynte arbeidet med å forberede gruvene for ny drift . I den senere tid har turisme overtatt som den viktigste næringen i Kirkenes.

Sydvaranger ble i februar 2006 solgt til Norberg Eiendom av eierene, Sør-Varanger kommune og Varanger kraft for 102 mill. kr. Nordberg Eiendom solgte Sydvaranger videre til Tschudi Shipping 1. mai 2006. Tschudi Shipping børsnoterte Sydvaranger Gruve på den australske børsen gjennom eierselskapet Northern Iron Limited, og fikk gjennom børsnoteringen finansiert oppstart av ny gruvedrift. Arbeidet med å forberede gruveområdet for ny drift og opprusting av gammelt utstyr begynte i januar 2009. Det er forventet at den første utskipingen av jernmalm vil foregå i løpet av siste halvdel av 2009.

Midt i Kirkenes by finner man monumenter satt opp etter andre verdenskrig, Russemonumentet og Krigsmødremonumentet. Et tilfluktsrom, Andersgrotta, ligger midt i Kirkenes og var det største bomberommet for sivilbefolkningen i Kirkenes.
Kirkenes ble kraftig bombet under andre verdenskrig. 320 bomberaid sørget for at Kirkenes var en av de hardest rammet byene under andre verdenskrig og flyalarmen gikk over 1000 ganger. Kirkenes skal være den nest mest bombede plassen i verden under andre verdenskrig, etter Malta. Kirkenes ble frigjort av Den røde armé (Sovjetunionen) 25. oktober 1944, som den første byen i Norge.

Det er stor forskjell på årstidene i Kirkenes. Om vinteren kan man se nordlyset, kjøre snøskuter, hunde- og reinsledekjøring og isfiske. Om sommeren kan man gå fotturer i terrenget, fiske i sjøen, plukke bær og bade på de mange strendene som ligger rundt om Kirkenes.

Akkurat i disse dager foregår det noe som kalles BarentsSpektakel. På Sortland kaller vi det kulturuken. Kommer linker å mer info om dette senere.

Bilder fra Kirkenes

I museet like ved inngangen til Kirkenes foregår det mye. Her er blant annet strikkekafe hver måned arangert av Husflidlaget. Det holdes ofte foredrag her om Husflid og andre ting. Mye å se på å lære fra krigen her med utstilling av bilder fly og ellers historie fra området.

Statue ved museet.

Måtte ha med litt is også, bilde tatt utenfor museet.

Gågata i Kirkenes