Konglomerat kommer av latin og betyr blanding, og konglomerat er en blandingsbergart, men den kan regnes som en sedimentær bergart. Den blir skapt ved at leire og småstein blir kittet sammen, så blir disse forsteinet. Steinen er veldig lett å kjenne igjen, på grunn av det spesielle utseende. Det er steiner i selve steinen.

Blandingsbergarten blir dannet ved at strand eller grus fra elver, eller eldre bergarter har vært liggende finkornet i grunnmassen. Grunnmassen kommer fra leire, avsetninger i havbunnen og som har blitt brakt ned i jordskorpa. Ved høy temperatur og trykk har laget med avsetninger blitt omdannet, sementert eller forsteinet. Bitene fra blandingsbergarten kan være fra større blokker og ned til 2 mm store steiner.
Det er også en annen dannelse måte. Det er når denne blandingsbergarten finnes uten en finkornet grunnmasse av leire. Men hvor åpne hulrom i bergarten har blitt fylt med mineraler i seneren tid. Disse mineralene kan være for eksempel kalsitt eller kvarts.

Bildene har jeg tatt i Brattli-bakken i Pasvik.